Ważne Terminy

W jakim terminie złożysz swojego PITa?

Pamiętaj o terminach, do których musisz wywiązać się z obowiązku rozliczenia PIT.

W roku 2022 zeznanie podatkowe za rok 2021 należy złożyć do:

1 luty 2022 r. :
PIT-16A (karta podatkowa)
1 marca 2022 r.
PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany)

30 kwietnia 2022 r.:
PIT-36 (działalność gospodarcza – zasady ogóle, przychody z zagranicy, dochody małoletnich dzieci)
PIT-36L (działalność gospodarcza rozliczana liniowo)
PIT-37 (praca)
PIT-38 (giełda)
PIT-39 (nieruchomości)

Pamiętaj, termin mija o godzinie 23:59! Liczy się data stempla pocztowego lub data określona na UPO.