Korekta Deklaracji PIT

Korekta Deklaracji PIT

Jeżeli zdarzy się, że popełnisz błąd w deklaracji podatkowej PIT, powinieneś przygotować w programie Pitax korektę deklaracji PIT.
Korekta deklaracji podatkowej może mieć na celu:
– poprawy danych osobowych,
– usunięcie błędów obliczeniowych,
– zmiany dotyczące zastosowanych ulg podatkowych,

Do kiedy można złożyć korektę deklaracji PIT np. PIT-37?

W przypadku zeznania PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
Termin płatności podatku to 2 maja 2024 r. Od końca roku 2024 liczyć należy 5 lat – w jakim urząd skarbowy może wezwać podatnika do uiszczenia podatku.

Jak złożyć korektę deklaracji PIT

Błąd na deklaracji korygujesz poprzez przesłanie deklaracji w programie Pitax, zaznaczając, że jest to korekta zeznania . Przesyłasz ją jak zwykłą deklarację (lub e-deklarację jeżeli robisz to online) w formie elektronicznej:

Korekta PIT dokonywana drogą elektroniczną może dotyczyć zarówno deklaracji składanych wcześniej w formie elektronicznej (e-deklaracji), jak i deklaracji składanej tradycyjnie, w formie papierowej.

Czy korektą można przekazać 1,5% na OPP?

Tak, istnieje taka możliwość. Możliwe jest złożenie korekty w celu przekazania 1,5% dla wskazanej w deklaracji lub w korekcie – organizacji pożytku publicznego .

Warunkiem jest aby deklaracja podatkowa została złożona w terminie oraz
korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (zatem w terminie do 31 maja 2023 r. albo do 1 marca 2023 r. w przypadku PIT-28) a także aby zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (a zatem niekoniecznie w całości, ale w części od której podatnik decyduje się przekazać 1,5% na cel organizacji).

Program Pitax daje możliwość na przekazanie 1,5% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1,5% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Korekta Deklaracji PIT

Korekta Deklaracji PIT

Korekta Deklaracji PIT