e-Deklaracje PIT 2021/2022

e-Deklaracje PIT 2021/2022

Co to są e-Deklaracje?

E-Deklaracje to system pozwalający na złożenie deklaracji za pośrednictwem internetu, poprzez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Wypełnione zeznanie podatkowe zostaje zapisane w formie elektronicznej i przesłane do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, gdzie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Każdemu zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, jednoznacznie identyfikujący przesłaną e-Deklarację.

Po zaakceptowaniu zeznania jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu urzędu skarbowego. Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (tzw. UPO) zawierające numer referencyjny złożonej e-Deklaracji. Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kilku godzin. Jedynie prawidłowe UPO jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego. Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kliku godzin.

Szybszy zwrot podatku

 • Dzięki programowi PITAX możesz złożyć deklaracje za pośrednictwem internetu. Jako autoryzację i wiarygodny „podpis” należy podać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za rok ubiegły. Gdy zeznania nie składano należy wpisać wartość “0”.
 • Możliwe też jest złożenie przez internet rozliczenia wspólnie z małżonkiem, bez wymogu pełnomocnictwa.
 • Wypełnione w programie PITAX zeznanie podatkowe jest przesłane w formie elektronicznej do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Tam otrzymuje unikalny numer referencyjny i jest analizowane.
 • Gdy system e-Deklaracje zaakceptuje zeznanie wówczas przesyła je do wskazanego w nim Urzędu Skarbowego. Generuje też Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest to plik zawierający takie dane jak: nazwa deklaracji i jej numer referencyjny, data złożenia, nazwisko i NIP podatnika, itp.

Złożenie e-Deklaracji

Proces zgłoszenia e-Deklaracji do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów składa się z 3 prostych kroków:

 • utworzenie zestawu e-Deklaracji na podstawie uzupełnionego wcześniej formularza w formacie XML akceptowalnym przez system obsługi wysyłki formularza do centralnego rejestru dokumentów,
 • wysyłka e-Deklaracji do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,
 • pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), co może trwać od kilku minut do kilku godzin.

Jak wysłać e-Deklaracje z programu PITAX?

Aby z programu PITAX wysłać e-Deklaracje należy, tak jak w każdym przypadku, za pomocą Kreatora sporządzić zeznanie. A następnie w punkcie menu: „e-Deklaracje” wskazać je do wysłania.

Koniecznie pobierz UPO

Program PITAX wspomaga użytkownika w całym procesie. Pobiera z systemu e-Deklaracje numer referencyjny, informacje o stanie przetwarzania, a także pobiera i drukuje UPO.

Może się zdarzyć, że po wysyłce deklaracji zamiast UPO zostanie zwrócony błąd. Oznacza to, że zeznanie nie zostało zaakceptowana i nie będzie przekazane do Urzędu Skarbowego. Należy błąd usunąć poprawić deklarację, załączniki lub dane autoryzujące. Następnie należy utworzyć i wysłać nową e-deklarację i oczekiwać na UPO.

Jedynie otrzymanie prawidłowego UPO (brak informacji o błędach oraz o tym, że dokument jest w trakcie przetwarzania) jest potwierdzeniem, że zeznanie podatkowe złożono i dotarło do urzędu skarbowego.

e-deklaracja – możliwe powody odrzucenia

Dzięki asyście i kontroli programu PITAX podczas składania zeznania, odrzucenie e-Deklaracji może nastąpić wyłącznie z powodu podania błędnych danych identyfikacyjnych lub autoryzacyjnych. Np.:

 • niewłaściwy wybór Urzędu Skarbowego, do którego ma trafić zeznanie podatkowe;
 • brak posiadania przez wskazany urząd skarbowy aktualnych danych identyfikacyjnych podatnika;
 • niezgodność danych podatnika wpisanych w deklaracji z danymi, które posiada Urząd Skarbowy (niewłaściwe imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, itp., także literówki i zbędne spacje);
 • podanie jako danej autoryzacyjnej błędnej kwoty przychodu z zeszłego roku (należy podać bez zaokrągleń, nie łączyć przychodów podatnika oraz małżonka – należy wpisać jedynie kwotę przychodu podatnika).

Przekaż 1% Swojego Podatku

Aplikacja oprócz tego, że dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach i daje możliwość na przekazanie 1% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Bezpłatny Program PIT 2021/2022

e-Deklaracje

Bezpłatny Program PIT 2021/2022