Deklaracja PIT 36

Deklaracja PIT 36 : deklaracja dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Deklaracja PIT-36 dotyczy podatników, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18% i 32%).

Deklarację PIT-36 za rok 2021 składa się do 30 kwietnia 2022 r.

PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika.
Podatnicy, których wszystkie przychody rozliczane były w 2021 roku przez płatnika, powinni złożyć deklarację PIT 37.

Wybór deklaracji PIT 36

PIT-36 powinni złożyć podatnicy, którzy:
– prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18-32%).

Uwaga: Deklaracji nie złożą prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwa rodzaje działalności – jedną opodatkowaną według skali (PIT-36), a drugą – ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe – dla każdej działalności odrębnie.

Uwaga: PIT-36 nie składają podatnicy rozliczający działalność gospodarczą prowadzoną liniowo (rozliczana na PIT-36L ).

Uwaga: Podatnicy, którzy rozliczają się na PIT-36L lub na PIT-28 mogą natomiast składać PIT-36 w związku z innymi zarobkami, np. działalność gospodarcza zgłoszona do podatku liniowego – rozliczana na PIT-36L, przychód ze sprzedaży samochodu – PIT-36.

– korzystali z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej

– prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

– prowadzący najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach (czyli podatnicy, którzy nie wybrali opodatkowania ryczałtem w zakresie tych umów),

– zarabiający lub uzyskujący dochody ze źródeł poza granicami kraju, od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w RP,

– posiadając źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

Deklaracja PIT-36 a wspólne rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

W przypadku rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko, łącznego rozliczenia dokonać należy na PIT-36, nawet jeśli jedno z małżonków może rozliczać się na PIT-37 (np. z pracy), a drugie na PIT-36 (np. działalność gospodarcza).

PIT-36 nie można złożyć łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko:
– uzyskuje przychody opodatkowane na PIT-28 (poza przychodami z najmu i dzierżawy) lub
– uzyskuje przychody opodatkowane na PIT-36L,
– uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.
W powyższych przypadkach każdy z małżonków dokonuje samodzielnego rozliczenia.

Doliczenie dochodów dzieci

Doliczając dochody małoletniego dziecka, należy w miejsce standardowego PIT-37 złożyć PIT-36.

Strata z lat ubiegłych

Rozliczenie strat z lat ubiegłych zmusza do złożenia PIT-36 zamiast PIT-37.

Przekaż 1% Swojego Podatku

Aplikacja PITAX oprócz tego, że dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach i daje możliwość na przekazanie 1% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Rozlicz PIT 36 Online

Deklaracja PIT 36

Bezpłatny Program PIT 2021/2022