Jak rozliczyć PIT 2023/2024

Jak rozliczyć PIT 2023/2024

Jak co roku stoimy przed zadaniem, jakie nakłada na nas system podatkowy, czyli przed rozliczeniem się z osiągniętych przychodów przed naczelnikiem urzędu skarbowego. Jest to obowiązek każdego podatnika, a jak wiadomo co jest obowiązkowe i nacechowane licznymi przepisami, których należy przestrzegać, zawsze budzi strach i kojarzy się z czymś nieprzyjemnym i czasochłonnym. Ale czy tak musi być?

Nie wiesz jak rozliczyć PIT? Masz dość wypełnienia ręcznego pobranego w urzędzie skarbowym druku lub stania w kolejce do okienka pocztowego, by wysyłać swoje zeznanie listem poleconym i to ciągłe zastanawianie się czy wszystko wypełniłem dobrze, czy nie pomyliłem pól?

Mamy dla Ciebie proste rozwiązanie, możemy pomóc Ci w spełnieniu tego obowiązku. Wystarczy, że skorzystasz z programu PITAX 2022. W kilku prostych krokach sporządzisz swojego PITa.

A więc  zaczynamy… rozlicz PIT 2023/2024 !

Kliknij ROZLICZ PIT ONLINE

Wybierz odpowiedni formularz do źródeł przychodów

Przeanalizuj wszystkie źródła przychodów, jakie osiągnąłeś w 2023 r. Czy oprócz podstawowego dochodu, np. pracy na umowę o pracę, emerytury, czy renty lub działalności gospodarczej, nie było także umowy zlecenia lub o dzieło? Może otrzymałeś od ZUS-u świadczenie zasiłkowe ? A czy nie sprzedałeś w tym roku akcji Twojej firmy lub domu, który kupiłeś po 2009 r. Dobrze się zastanów, by nie było potem potrzeby korygować swojego zeznania. Do danego źródła przychodów będziesz bowiem musiał dopasować odpowiedni druk zeznania. Możesz to zadanie powierzyć programowi do rozliczenia PIT.

Zgromadź potrzebne dokumenty

Przygotuj wszystkie dokumenty, jakie posiadasz, potwierdzające osiągnięte dochody i zapłacone podatki, typu np. PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R. Organy je wydające musiały przesłać ci je do końca lutego roku następnego. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, będzie to Książka Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencja Przychodów) i Ustalenie Dochodu. Będą ci potrzebne nie tylko kwoty przychodów i ewentualnych kosztów, ale i wielkość zapłaconych do tej pory zaliczek na podatek, czy też składek społecznych i zdrowotnych.

Sprawdź, czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania?

Zastanów się, czy będziesz rozliczać się samodzielnie, czy wspólnie z małżonkiem? A może doliczysz do swojego zeznania dochody małoletnich dzieci lub skorzystasz z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Zastanów się, z jakich ulg i odliczeń będziesz mógł skorzystać ?

Będziesz chciał skorzystać z odliczeń, by obniżyć swoje zobowiązania podatkowe? Ale jakie? Może internet, może ulga na dzieci, albo rehabilitacyjna ? A może kontynuujesz ulgę budowlaną? Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty, z których będą wynikać poniesione koszty.

Częste błędy w PIT

Poprawne, bezbłędne rozliczenie PIT wymaga dużej skrupulatności, uwagi oraz skupienia. Szybkie wypełnianie PIT może być przyczyną wielu błędów. Oto błędy najczęściej występujące w rocznych rozliczeniach:

 • brak PESEL lub NIP,
 • pomylenie NIP swojego i pracodawcy,
 • niewłaściwie zaokrąglone kwoty,
 • mylnie obliczone wartości,
 • czeskie błędy, czyli zamienione kolejnością cyfry,
 • używanie nieaktualnych druków,
 • nie uwzględnianie obowiązujących limitów odliczeń,
 • brak dołączonych załączników,
 • źle wyliczona kwota 1,5% dla OPP,
 • brak zaznaczenia celu złożenia zeznania.

Aby ustrzec się przed błędami w PIT, najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczenie PITu przez internet.

Wypełniając zeznanie roczne za pomocą programu do PIT PITax.pl trudno o błędy, ponieważ program na bieżąco informuje o braku wpisania obowiązkowych danych, np. PESEL-u, a także wylicza odpowiednie kwoty wraz z uwzględnieniem ustawowych limitów odliczeń. PITax.pl aktualizuje wszelkie dane na bieżąco więc użytkownik zawsze ma pewność, że wysłał do urzędu aktualnie obowiązujący formularz PIT.

E-deklaracje

Jeżeli nie chcesz drukować zeznania, by zanieść je do urzędu skarbowego osobiście lub wysłać pocztą polską przesyłką poleconą, możesz wysłać swoje zeznanie elektronicznie. Pamiętaj jednak, że każda deklaracja, czy to papierowa czy elektroniczna musi być podpisana. Na papierze – długopisem imieniem i nazwiskiem, a w przypadku wysyłki poprzez system e-deklaracji – podpisem elektronicznym, jeżeli takowy posiadasz lub danymi autoryzującymi. Są nimi:

 • numer NIP (jeśli jest on u podatnika wymagany),
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy.

Wpisz uważnie właściwą kwotę przychodu, ponieważ błędne jej podanie, może skutkować, odrzuceniem zeznania przez system e-deklaracji.

Nawet gdy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, podajesz dane osoby występującej w zeznaniu jako podatnik. Małżonek nie musi się już podpisywać, ani składać żadnych upoważnień.

Urzędowe potwierdzenie odbioru

Posiadane potwierdzenia wysłania zeznania podatkowego może okazać się z czasem bardzo ważne. Składając zeznanie w okienku pocztowym, nie zapomnij o druku potwierdzenia nadania. Natomiast jeżeli przekazałeś je bezpośrednio odpowiedniemu pracownikowi Urzędu Skarbowego, zadbaj, czy na kopii postawił on stempel potwierdzający datę jego złożenia. Tak samo jest przy wysyłce e-deklaracji. Nie zapomnij o pobraniu Urzędowego Poświadczenie Odbioru, to jedyne potwierdzenie, że system Ministra Finansów przyjął Twoje zeznanie. Tylko, gdy będziesz takowe posiadał, możesz mieć pewność, że deklaracja została przekazana do urzędu, że jego wysyłka nie zakończyła się błędem. Pamiętaj, że musisz je tak samo długo przechowywać, jak same zenanie, czyli przez okres 5 lat.

Przekaż 1,5% Swojego Podatku

Aplikacja oprócz tego, że dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach i daje możliwość na przekazanie 1,5% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1,5% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

PIT 2023/2024

Jak rozliczyć PIT

PIT 2023/2024