Deklaracja PIT 37

Deklaracja PIT 37

praca, zlecenie, dzieło, emerytury (na podstawie PIT 11 i PIT 40A)

Deklaracja PIT 37 obejmuje największą grupę podatników. Jest to formularz zeznania rocznego dla osób, które rozliczają się za pośrednictwem płatnika – np. zleceniodawcy lub pracodawcy. Wymiar zmian w prawie podatkowym PIT 2024 oraz ich złożoność sprawiają, że jako konieczne może okazać się skorzystanie z rozliczenia PIT-37 online.
Osoby wypełniające PIT 2024 muszą liczyć się z faktem, że istota zmian w pit 2024 może wiązać się z koniecznością gruntownej znajomości prawa podatkowego lub użycia programu PIT do rozliczenia pit.

Do głównych obszarów zmian w deklaracji PIT 37 za rok 2024 dla osób rozliczających się wedle skali podatkowej należy zaliczyć:

  • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł oraz
  • Obniżenie stawki podatku z 17 proc. do 12 proc. – dla osób o dochodach nie większych aniżeli 120 000 zł,
  • Zmiana rozliczania składki zdrowotnej (brak możliwości jej odliczenia oraz zmiany metody odliczania w zależności od przyjętej formy opodatkowania),
  • Częściowe uwzględnienie ulgi dla klasy średniej w rozliczeniach podatników PIT-36, PIT-37 2023,
  • Możliwość zmiany formy opodatkowania przy składaniu zeznania rocznego,
  • Zmiana w zakresie wspólnego rozliczenia pit z małżonkiem oraz osoby samotnie wychowującej z dzieckiem,
  • Nowe zwolnienia i ulgi podatkowe.

Deklarację PIT 37 składa się do 2 maja 2024 r.

UWAGA:
Jeżeli podatnik posiada umowy, z tytułu których w trakcie roku samodzielnie musi rozliczać zaliczki na podatek – wówczas nie korzysta z deklaracji PIT 37. Wszystkie zarobki podlegają wówczas co do zasady sumowaniu w innej deklaracji, np. w PIT-36.

Wysokość składki zdrowotnej

Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37, których obowiązuje stawka podatku uzależniona od wysokości ich dochodów zobowiązani są do ponoszenia składki w wymiarze 9%. Składka jest liczona od ich przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Rozliczenie przez pracodawcę

Możliwe jest, aby deklarację złożył za Ciebie pracodawca lub zleceniodawca.
Do dnia 10 stycznia musisz złożyć pracodawcy PIT 12. O dacie doręczenia decyduje data nadania pisma.

Rozliczenie przez organ rentowy

Możliwe jest także aby deklarację złożył za podatnika organ rentowy.
Organ rentowy rozlicza wówczas podatnika na deklaracji PIT 40A.

Podatnicy wspólnie rozliczający się z małżonkiem lub rozliczający się jako osoba samotnie wychowująca dziecko powinni złożyć oświadczenie, na podstawie którego organ podatkowy wystawia PIT 11A, a następnie złożyć standardowo deklarację podatkową.
UWAGA:
PIT 40A, jak i PIT 11A uprawniają do złożenia później deklaracji PIT 37.
Możliwe jest zatem złożenie PIT 37, gdy podatnik korzysta z ulg i odliczeń wskazanych w ustawie o PIT.

Przekaż 1,5% Swojego Podatku

Aplikacja dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach. Daje również możliwość na przekazanie 1,5% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja dostępna na tej stronie ułatwia przekazanie 1,5% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Rozlicz PIT 37 Online

Deklaracja PIT 37

Pobierz Bezpłatny Program PIT 2023/2024