Deklaracja PIT 38

Deklaracja PIT 38: dochody kapitałowe

Deklarację PIT-38 wypełniają podatnicy w przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach.

Deklarację PIT-38 składa się do 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z przepisami deklarację PIT 38 składają wszyscy podatnicy, którzy w roku 2023 uzyskali prywatnie przychody z tytułu:
1. odpłatnego zbycia:

a) papierów wartościowych,
b) pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
c) pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
d) udziałów w spółkach mających osobowość prawną;

2. objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

UWAGA:
Dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której poniesiono koszty jego uzyskania lub w którym nabyto prawa do realizowanych zysków ze zbycia papierów wartościowych.

UWAGA:
Zazwyczaj podstawą wypełnienia PIT-38 jest PIT-8C dostarczany przez biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika.
Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym – podatnik ma obowiązek samodzielnie wypełnić PIT-38.

Przychody zagraniczne

Jeżeli podatnik będący obywatelem polskim i uzyskał przychody kapitałowe za granicą – składa deklarację PIT 38, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowić będzie inaczej, w szczególności nie będzie stanowiła o opodatkowaniu kapitału w kraju zamieszkania lub siedziby uzyskującego przychód (w takim przypadku całość przychodów opodatkowuje się w kraju ich uzyskania).

Inne źródła

Deklarację PIT 38 składa się niezależnie, bez względu na to czy podatnik uzyskuje przychody z innych źródeł.

Wspólne rozliczenie

Każdy małżonek rozlicza się indywidualnie i składa osobną deklarację PIT-38.

Przekaż 1,5% Swojego Podatku

Aplikacja dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach. Daje również możliwość na przekazanie 1,5% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja dostępna na tej stronie ułatwia przekazanie 1,5% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Rozlicz PIT 38 Online

Deklaracja PIT-38

Bezpłatny Program PIT 2023/2024