Deklaracja PIT 36L

Deklaracja PIT 36L : podatek liniowy

Deklarację PIT 36L składają podatnicy, którzy dokonali wyboru podatku liniowego.

Deklaracja PIT 36L przeznaczona jest dla przedsiębiorców (prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT):
– którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby prowadzące tzw. działy specjalne produkcji rolnej,
– które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%.

Wysokość składki zdrowotnej

Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-36L 2024 objęci liniową stawką PIT w wysokości 19% będą musieli dodatkowo uiścić składkę zdrowotną w wymiarze 4,9% względem osiągniętego dochodu. Czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Łączenie przychodów i innych form opodatkowania

Podatnik rozliczający się na druku PIT-36L składa dodatkowo inne deklaracje podatkowe, o ile łączy zarobki firmowe z innymi źródłami przychodów. Składa wówczas dodatkowo PIT-37 lub PIT-28 (najem), PIT-39. Inne źródła przychodów rozlicza on bowiem niezależnie od przychodów z PIT-36L.

Opodatkowanie podatkiem liniowym na druku PIT 36L dotyczy wszystkich przychodów podatnika uzyskanych i opodatkowywanych w ramach działalności gospodarczej.
Nie można zatem uzyskać z działalności gospodarczej przychodów opodatkowanych liniowo oraz być wspólnikiem spółki osobowej opodatkowanej według skali podatkowej. Wspólnik, który wybierze PIT-36L musi rozliczać wszystkie przychody z działalności na zasadzie podatku liniowego. Ewentualnie może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

W przypadku podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, wyboru opodatkowania liniowego dokonują wyłącznie rozliczający przychód na podstawie prowadzonych ksiąg. Oświadczenie o wyborze rozliczenia działów specjalnych w formie podatku liniowego złożyć należy do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. W przypadku zaś podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnej produkcji rolnej.

Wspólne rozliczenie podatkowe

Na Deklaracji PIT-36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie ma również możliwości rozliczyć się wspólnie z innych przychodów, tych opodatkowanych według skali podatkowej. Rozlicza się je już na standardowym PIT-36 lub PIT-37 w przypadku, gdy część przychodów małżonka lub osoby samotnie wychowującej dziecko opodatkowana jest liniowo.

Przekaż 1,5% Swojego Podatku

Aplikacja dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach. Daje również możliwość na przekazanie 1,5% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja dostępna na tej stronie ułatwia przekazanie 1,5% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Rozlicz PIT 36L Online

Deklaracja 36L

Bezpłatny Program PIT 2023/2024