Deklaracja PIT 36L

Deklaracja PIT 36L : podatek liniowy

Deklarację PIT-36L składają podatnicy, którzy dokonali wyboru podatku liniowego.

Deklaracja PIT 36L przeznaczona jest dla przedsiębiorców (prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2021 r. lub osoby prowadzące tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2021 r. i wskazały w nich, że za rok 2022 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%.

Łączenie przychodów i innych form opodatkowania

Podatnik rozliczający się na druku PIT-36L składa dodatkowo inne deklaracje podatkowe, o ile łączy zarobki firmowe z innymi źródłami przychodów. Składa wówczas dodatkowo PIT-37 lub PIT-28 (najem), PIT-39. Inne źródła przychodów rozlicza on bowiem niezależnie od przychodów z PIT-36L.

Opodatkowanie podatkiem liniowym na druku PIT 36L dotyczy wszystkich przychodów podatnika uzyskanych i opodatkowywanych w ramach działalności gospodarczej.
Nie można zatem uzyskać z działalności gospodarczej przychodów opodatkowanych liniowo oraz być wspólnikiem spółki osobowej opodatkowanej według skali podatkowej. Wspólnik, który wybierze PIT-36L musi rozliczać wszystkie przychody z działalności na zasadzie podatku liniowego, ewentualnie może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

W przypadku podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, wyboru opodatkowania liniowego dokonują wyłącznie rozliczający przychód na podstawie prowadzonych ksiąg. Oświadczenie o wyborze rozliczenia działów specjalnych w formie podatku liniowego złożyć należy do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, w przypadku zaś podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnej produkcji rolnej.

Wspólne rozliczenie podatkowe

Na Deklaracji PIT-36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie ma również możliwości rozliczyć się wspólnie z innych przychodów, tych opodatkowanych według skali podatkowej, które rozlicza się już na standardowym PIT-36 lub PIT-37 w przypadku, gdy część przychodów małżonka lub osoby samotnie wychowującej dziecko opodatkowana jest liniowo.

Przekaż 1% Swojego Podatku

Aplikacja PITAX oprócz tego, że dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach i daje możliwość na przekazanie 1% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Rozlicz PIT 36L Online

Deklaracja 36L

Bezpłatny Program PIT 2021/2022