Deklaracja PIT 28

Deklaracja PIT 28 : ryczałt ewidencjonowany

Druk PIT-28 wypełniają podatnicy, którzy podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z formularza PIT-28 korzystają podatnicy:
– prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo,
– prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo (uwaga: wybór formy zryczałtowanej dotyczy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej),
– osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

PIT-28 złożyć należy do 1 marca 2022 r.

Podatnik ma obowiązek złożyć PIT-28, gdy:

– zawiadomił do 20 stycznia 2021 r. urząd skarbowy o rozliczaniu ryczałtem przychodów z tytułu działalności gospodarczej;
– zawiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze;

Jeżeli w latach poprzednich podatnik rozliczał się korzystając z formularzy PIT-28 i nie zrezygnował z tej formy opodatkowania – powtórne zawiadomienie nie jest wymagane.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego podatnik uzyskał takie rodzaje przychodów, które wyłączają prawo do ryczałtu, składa PIT-36, oraz dodatkowo PIT-28 – za okres, w którym prawidłowo prowadził działalność na ryczałcie.

Jeżeli w trakcie roku podatnik przekroczył przychody z działalności w kwocie 150.000 EUR – za dany rok składa PIT-28, a za rok następny nie może rozliczyć się na zasadach ryczałtu.

PIT-28 wyklucza możliwość rozliczania się:

– łącznie z małżonką
– jako osoba samotnie wychowująca dziecko
– wspólnie również z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem, np. podatkiem 18% według skali podatkowej.

Ryczałtowcy na PIT-28 nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów. Rekompensuje to niższa stawka podatku oraz odliczenia:
– składki na ZUS,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu, wskazanych w art. 26 ustawy o PIT
– ulgi abolicyjnej.

Podatnicy rozliczający się na druku PIT-28 nie odliczają ulgi prorodzinnej. Pozostałe obowiązujące obecnie ulgi mogą odliczać od wykazanej kwoty.
Podatnicy mają też możliwość odliczać od przychodów stratę, wykazaną przed przejściem na ryczałt.

Podatnik opodatkowany różnymi stawkami ryczałtu, dokonujący odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Przekaż 1% Swojego Podatku

Aplikacja PIT-FORMAT oprócz tego, że dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach i daje możliwość na przekazanie 1% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Rozlicz PIT 28 Online

Deklaracja PIT 28

Bezpłatny Program PIT 2021/2022