Deklaracja PIT 28

Deklaracja PIT 28

ryczałt ewidencjonowany

Deklaracja PIT 28 jest wypełniana przez tych, którzy podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Uwaga! Doszło do przebudowy definicji wolnego zawodu obowiązującej w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 2023.

Obecnie wolnym zawodem może być wyłącznie pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana przez:

 • tłumaczy,
 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • brokerów ubezpieczeniowych,
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokerów reasekuracyjnych,
 • doradców podatkowych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • doradców restrukturyzacyjnych,
 • rzeczników patentowych.

Ponadto

 • obniżka stawki podatku ryczałtowego dotyczy również podatników świadczących usługi z dziedziny opieki zdrowotnej i architektoniczne oraz inżynierskie czy usługi badań i analiz technicznych a także w zakresie specjalistycznego projektowania. W tym przypadku stawka została zrównana do 14%;
 • niższą stawką 12% (obniżka względem dotychczasowych 15%) zostały objęte przychody z zakresu IT pochodzące ze świadczenia usług związanych z wydawaniem produktów w ramach branży gamingowej i pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego czy oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu.

Deklarację PIT 28 złożyć należy do 2 maja 2024 r.

Wysokość składki zdrowotnej w rozliczeniu PIT 2023/2024 jest uzależniona rocznej wartości przychodu przedsiębiorcy. I tak:

Przychód Miesięczna składka

0 – 60 000 zł 305,56 zł

60 000 zł – 300 000 zł 509.27 zł

> 300 000 zł 916,68 zł

Deklaracja PIT 28 wyklucza możliwość rozliczania się:

– łącznie z małżonką
– jako osoba samotnie wychowująca dziecko
– wspólnie również z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem, np. podatkiem 18% według skali podatkowej.

Ryczałtowcy na PIT-28 nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów. Rekompensuje to niższa stawka podatku oraz odliczenia:
– składki na ZUS,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu, wskazanych w art. 26 ustawy o PIT
– ulgi abolicyjnej.

Podatnicy rozliczający się na druku PIT-28 nie odliczają ulgi prorodzinnej. Pozostałe obowiązujące obecnie ulgi mogą odliczać od wykazanej kwoty.
Podatnicy mają także możliwość odliczać od przychodów stratę, wykazaną przed przejściem na ryczałt.

Podatnik opodatkowany różnymi stawkami ryczałtu, dokonujący odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Przekaż 1,5% Swojego Podatku

Aplikacja dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach. Daje również możliwość na przekazanie 1,5% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja dostępna na tej stronie ułatwia przekazanie 1,5% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Rozlicz PIT 28 Online

Deklaracja PIT 28

Bezpłatny Program PIT 2023/2024