Urząd Skarbowy w Słubicach


Deklaracje podatkowe możesz przekazać bezpośrednio z programu PITAX za pomocą środków komunikacji elektronicznej na serwery Ministerstwa Finansów.

Urząd Skarbowy w Słubicach

Typ jednostki: urząd skarbowy

Dane teleadresowe
ul. Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice

województwo: lubuskie

Sekretariat Naczelnika Urzędu 660557575
Kancelaria 660557619
Stanowisko ds. orzecznictwa podatkowego – podatek od sprzedaży nieruchomości 660557598
Stanowisko ds. orzecznictwa podatkowego – karta podatkowa, CIT 660557604
Stanowisko ds. orzecznictwa podatkowego 660557606
Stanowisko ds. podatku od spadków i darowizn 660557603
Stanowisko ds. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 660557615 lub 660557616
Stanowisko spraw wierzycielskich – upomnienia 660557617
Stanowisko ds. rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych 660557586
Stanowisko ds. rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, majątkowych i opłat 660557588
Stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT 660557588
Stanowisko ds. rozliczeń podatku PIT-28 660557589
Stanowisko ds. rejestracji podatkowej NIP i VAT 660557581 lub 660557580
Stanowisko ds. bezpośredniej obsługi podatników, wydawanie zaświadczeń 660557582
Stanowisko ds. bezpośredniej obsługi podatników 660557579
Stanowisko ds. bezpośredniej obsługi podatników – kasy fiskalne 660557578
Stanowisko ds. obsługi deklaracji elektronicznych, pełnomocnictw UPL-1, OPL-1 660557593
Stanowisko ds. podatku od czynności cywilno-prawnych 660557602
Stanowisko ds. podatku dochodowego od osób fiz. prowadzących działalność gospodarczą 660557599
Stanowisko ds. wymiany wspólnotowej i VAT krajowy, czynności sprawdzające VAT 660557596 lub 660557595
Stanowisko ds. zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 660557601
Stanowisko ds. podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 660557605
Stanowisko ds. egzekucji administracyjnej 660557609 lub 660557608

e-mail: us806@lu.mofnet.gov.pl